MORFIČKA POLJA I ČITANJE IZ MP

O MORFIČKOM POLJU

Morfičko polje (prema engleskom biologu Rupertu Sheldrake-u) je u stvari energetsko informacijsko polje, koje imaju sva živa bića – ljudi, biljke i životinje. U Morfičkom polju su pothranjena sva znanja, iskusva i informacije koje postoje u Univerzumu. U njemu se nalaze sve informacije o ljudskim bićima, životinjama i čitavoj prirodi, i nije vezano za vreme i prostor.

Biolog Rupert Sheldrake je doprineo tome da se nauka poveže sa duhovnošću. On je naučno potvrdio ono što su stare kulture još pre više hiljada godina znale – da je sve u Univerzumu usko povezano, i u duhovnim pravcima se intenzivno koristilo čitanje iz Morfičkih polja, s tim što je to nazivano drugačije.

KAKO SE ČITA IZ MORFIČKOG POLJA?

Kouč za čitanje iz MP je obučen za čitanje, i prošao je sopstvene promene, iskustva u MP, naučio tehniku ulaska u MP kao i pravila za iste. Nakon kompletne edukacije i stečenog iskustva, dobija zvanični sertifikat za dalji rad.

Za ulazak u polje klijenta, potrebna je želja i potvrda klijenta da želi da radi. Može se raditi uživo jedan na jedan, ili pak na daljinu (bilo gde na planeti zemlji, gde se klijent nalazi). Za ulazak u MP dece, potrebno je odobrenje i želja roditelja, i njima se daju informacije i smernice. Ulaskom i povezivanjem sa MP klijenta, klijent postavlja pitanja za bilo koje polje života, jedno po jedno, a kouč prenosi informacije klijentu, koje se nalaze u polju. Klijent sam povezuje sve informacije i smernice, koje su izašle u njegovom polju.

Važno da napomenem-kouč ne može ulaziti u polje treće osobe (sem kada su deca u pitanju) i MP ne dozvoljava bilo kakvu vrstu manipulacije ili zloupotrebe (što verujem da je vrlo jasno svakome ko ovo čita).

Za čitanje iz Morfičkog polja, možeš se prijaviti OVDE.

Prijavi se!

MALO JOŠ ZANIMLJIVOSTI O MORFIČKOM POLJU

Svaki čovek je rodjen kao visokovibracijsko morfičko polje, koje se manifestuje kroz jedinstvenost i autentičnost. Čovek kao energetska celina, koja je u međusobnoj informacijskoj interakciji s drugim morfogenetičkim sistemima, (kao što su porodica, grad, država, škola, religija, posao i dr.), da bi opstao i prilagodio se okružju u kojem raste i živi, potisne svoju baznu vibraciju, svoju autentičnost i prihvati kolektivnu morfičku strukturu.

Morfička polja mogu biti niske i visoke vibracije. Polja niske vibracije vibriraju na frekvenciji straha, patnje, bola, tuge, nezadovoljstva, neuskladjenosti… To su vibracije određenih polja koja se hrane našom energijom. Pored ovoga, niskovibracijska polja nose tačno određene realnosti, koje će definisati kako i na koji način će naš život izgledati – od kojih ćemo bolesti bolovati, šta ćemo u svom životu raditi, koliko ćemo živjeti… Polja visoke vibracije, vibriraju sa svesnim stanjem, kao što je: radost, mir, uskladjenost, zadovoljstvo, kreativnost, sreća… i daju nam životnu Energiju, mogućnosti i priliku za rast i razvoj, na svim nivoima postojanja.

Dobra vest je ( što nauka, medicina i duhovnost dokazuju) ta, da smo kao živa bića, u mogućnosti da u potpunosti svedočimo promenama, i da svesno možemo promeniti sopstvenu realnost, koju ćemo iskusiti u svom životu. Time neizbežno možemo povisiti visoku vibraciju polja u kolektivnom Morfičkom polju.

Morfička polja, određuju apsolutno sve u našem životu. Informacije iz morfičkog polja pokreću u nama emocije i mi se osećamo i ponašamo tačno na određeni način, imamo ideje, preduzimamo akcije, imamo sopstveni način razmišljanja. Živimo naše živote na osnovu svojih uverenja i onoga što mislimo o našem svetu, o sebi, o našim sposobnostima i ograničenjima.

Otkrivanjem i promenom svojih uverenja, prepoznavanjem svojih misli i osećanja, dajemo sebi priliku za promenu i lični razvoj i rast. Svaki čovek je jedinstven i poseban posmatrač i sa svojom percepcijom predstavlja svest, koja sa svim drugim svestima može promijeniti svet. Svest ima svojstva slobodne volje i mogućnost izbora. Izbor je na svakome od nas, kojim ćemo putem krenuti, kada se probudimo. Sjajno, zar ne?

PRIJAVI SE !